HOT Hostel - шаблон joomla Новости

Çevre Politikamız

Çevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak şirketimiz yönetimi ve personeli için bir önceliktir.

Şirketimizin üst yönetimi; yüksek kalite standartlarına uygun olarak ,çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali,idari ,teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler:

  • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek ,kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat,ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,
  • Çevre boyut riski ve etkileşimleri minimum düzeyde olan teknolojileri yeni yatırımlar için düşünmek ve bu sayede kirliliği azaltmak,
  • Hammadde ,Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,

Kalite Politikamız

Akyıldız Granit Mermer süreçlerinin performansının ölçümünün sağlıklı veriler, doğru metod ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması.
Çalışanların ve eko sistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması ve geliştirilmesi.
Akyıldız Granit Mermer çalışanlarının iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile müşterilerin beklentiler doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi.
Akyıldız Granit Mermer, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi.
Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması.
Bilgi güvenliği konusunda, güvenlik ihlal olaylarının en az indirilmesi için gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi ve konuyla ilgili müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması.

İletişim Bilgilerimiz

Sarıhamzalı Mahallesi

47019 Sok.No:25

Seyhan/ADANA

P: 322 445 33 14

E: info@akyildizmermer.com

Resmi Kurum İşleri

Özel Sipariş İşler

Misyon - Vizyon

Vizyon
Sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır.

Misyon
Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek ve kentin ihtiyacını karşılamaktır.